پایگاه اطلاع رسانی بسیج دانشجویی تربت حیدریه
نظارت ستادی اردیبهشت ۹۸

نظارت ستادی اردیبهشت ۹۸

تصاویر یادگاری مسئولین ناحیه بسیج دانشجویی با همکاران دفتر تربت حیدریه نظارت ستادی اردیبهشت ۹۸

ثبت نام طرح ولایت کشوری

ثبت نام طرح ولایت کشوری

با توجه به استقبال بی نظیر دانشجویان در سال های گذشته، تمامی دانشجویان علاقه مند می توانند با مراجعه به سایت