پایگاه اطلاع رسانی بسیج دانشجویی تربت حیدریه
هم اندیشی مهدوی

هم اندیشی مهدوی

جلسه ی دوم هم اندیشی مهدوی با موضوع زنان با حجاب یا مردان چشم پاک برگزار شد.